EN | SK | HU
...

Hírlevél - adatvédelem

Kedves Érdeklődő!

Itt tudsz feliratkozni az üzleteinkkel, akcióinkkal és eseményeinkkel kapcsolatos hírlevelünkre. Ehhez csak néhány adatodra van szükségünk, valamint arra, hogy elolvasd az adatkezelési szabályainkat.

A hírlevélre való feliratkozással automatikusan elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Teljes név
E-mail cím *
Irányítószám
Nem
Születésnap (év-hónap-nap pl.:1980-01-30)
 
 

 

Amennyiben megadja adatait, úgy az alábbiak szerint kezeljük azokat:

adatkezelés célja: az ügyfelekkel, bérlőkkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési év

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig

 

Adatkezelő:

Adatkezelő megnevezése:                                      Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                13-09-182007

Adatkezelő székhelye:                                            2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                     info@premieroutlets.hu           

 

Adatkezelés szabályai

A Társaság a hírlevélküldéssel kapcsolatosan személyes adatot csak az Ön előzetes hozzájárulása alapján kezel. Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Az Ön adatai biztonsága érdekében a Társaság minden, a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársa Titoktartási nyilatkozatot tett. Munkatársaink munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Az Ön jogainak érvényesítése

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevélben szereplő „leiratkozás” linkre kattintva. Ebben az esetben rendszerünk automatikusan törli a hírlevél-adatbázisunkból.

Amennyiben úgy dönt, tájékoztatást is kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a leiratkozáson túl is lehetősége van az adati törlését kérni a két Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A két Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az adatvédelmi törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény -  Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.

A két Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

Amennyiben adatai törlését kéri, úgy intézkedünk a kezelt személyes adat törlése iránt.

A két Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a két Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                      1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                          www.naih.hu

 

Az adatkezelés helye:

1074 Budapest, Szövetség u. 35. I em. 7/a

 

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

 

További ajánlatok

Adidas Amnesia ara Bags and more Basefield Bata Belles Benetton BL Óraszalon Blombergs Broadway Budmil Calzedonia Camel Active Chance Brand Chantall Cinque Claire's Columbia Converse Crocs Desigual Devergo Devergo & friends dm Ecco Shoes Gant GAS George’s Shoes Geox Griff Collection Guess Jeans Heavy Tools Helly Hansen Högl Home&Cook; Iguana Falls J.Press Kennet Street Ladies by Griff LAVARD Levi's Mango Matties MUSTANG Nike Office Shoes Olymp Ouí OUI betty Overstore Parfümoutlet Park Avenue Pepe Jeans Philipp Pierre Cardin Players Puma Replay Retro Roland Salamander Samsonite Saxoo London Skiny Spinmaster Superdry Tamaris Thomas Breitling Tom Tailor Tom Tailor Denim Tommy Hilfiger Triumph Trunk&Co; Vermont Wall Street Fashion